Z kim pracujemy

Uniwerystet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. inż. Aldona Sobota i jej zespół we współpracy z Dominikiem Polakiem Prezesem Makaroniarni Polmak stworzyli produkt zawierający węglowodany o niskim indeksie i ładunku glikemicznym przypominający w smaku, barwie i konsystencji makarony pszenne
Receptury i pierwsze próbki powstały dzięki współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii.

To kadra uczelni znalazła nietypowe składniki, dzięki którym nasz makaron ma tak niskie parametry indeksu i ładunku glikemicznego.

WSPÓLNE PRACE

Nasz projekt

W ramach projektu na podstawie wyników badań składu chemicznego i właściwości fizycznych różnych surowców roślinnych opracowano wstępne modelowe receptury makaronu. Następnie po przeprowadzeniu badań wybrano optymalne warianty recepturowe i opracowano założenia
technologii produkcji.
Finalnym etapem prac było określenie indeksu glikemicznego in vivo makaronów oraz przetestowanie wybranych receptur w testach pilotażowych w skali przemysłowej.

45 przebadanych receptur
30 miesięcy prac badawczych
14 surowców

Uzyskane efekty

Indeks glikemiczny 38

Naszą ideą było stworzenie makaronu, którego indeks glikemiczny będzie wynosił mniej niż 40.

Udało nam się, dzięki współpracy!

Strona Wydziału Uczelni
Language